بررسی چالش های تدریس مطالعات اجتماعی دوره ی ابتدایی در فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان اراک

2 دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان اراک

چکیده

این پژوهش با هدف تحلیل ادراک معلمان ابتدایی در خصوص فرصت ها و چالش های تدریس مطالعات اجتماعی در شبکه آموزشی دانش آموزان (شاد) صورت گرفت .در این پژوهش از روش مطالعه ی کیفی، از نوع پدیدار شناسی توصیفی استفاده شده است . روش گرد آوری داده ها از طرق مصاحبه نیمه سازمان یافته صورت گرفت. مطالعه پس از مصاحبه با 30 نفر از معلمان استان مرکزی به حد اشباع رسید. تحلیل عمیق مصاحبه های صورت گرفته موجب شناسایی و دسته بندی 11 چالش آموزشی شد که شامل: کاهش فعالیت های گروهی دانش آموزان، کمبود زمان معلمان برای تدریس مطالعات اجتماعی، کاهش توجه به مسائل اخلاقی، اجتماعی و قوانین، افزایش هیجانات منفی ناشی از قرنطینه، افت کیفیت ارزشیابی، نقصان سواد رسانه ای معلمان در تدریس مطالعات اجتماعی، عدم جذابیت محتوای آموزشی برای دانش آموزان، کاهش اهمیت درس مطالعات اجتماعی، دخالت های والدین، کند بودن سرعت اینترنت، هزینه های سنگین خرید بسته اینترنتی. علاوه بر مضامین اصلی که چالش های آموزش مطالعات اجتماعی در فضای مجازی را مطرح می کردند و پیرامون پاسخ به سوال اصلی پژوهش بدست آمدند، برخی مضامین دیگری از میان مصاحبه ها حاصل شد که به فرصت های آموزش مطالعات اجتماعی در فضای مجازی اشاره می کرد، شامل: افزایش سرعت انتقال اطلاعات، علاقه مندی دانش آموزان به مشارکت در تدریس مطالعات اجتماعی، افزایش سواد رسانه ای دانش آموزان، تحقق اهداف اجتماعی خارج از کتاب درسی، خلاقیت در تدریس.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Challenges of Teaching Elementary School Social Studies in Cyberspace

نویسندگان [English]

  • Katayoon Hamidizadeh 1
  • Fatemeh Amirian 2
1 Farhangiyan university
2 Undergraduate student, Arak Farhangian University
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the challenges of e-learning in social studies in elementary school. For this purpose, qualitative study and phenomenological method of description have been used. Data were collected through semi-organized interviews and purposive sampling. The study became saturated after interviewing 30 teachers in Markazi province. In-depth analysis of the interviews led to the identification and categorization of 11 educational challenges, including: reduction of students 'group activities, lack of teachers' time to teach social studies, reduction of attention to ethical, social and legal issues, increase of negative emotions caused by quarantine. Decreased quality of assessment, lack of media literacy of teachers in teaching social studies, unattractive educational content for students, diminishing importance of social studies lessons, parental interventions, slow internet speed, heavy costs of buying internet packages. In addition to the main topics that addressed the challenges of teaching social studies in cyberspace and the answers to the main research question, some other topics emerged from the interviews that pointed to the opportunities for teaching social studies in cyberspace. Includes: increasing the speed of information transfer, students 'interest in participating in teaching social studies, increasing students' media literacy, achieving social goals outside the textbook.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Virtual Education
  • Social Studies
  • SHAD Network
  • Elementary School