اصول اخلاقی انتشار مقاله

نشریه چشم انداز برنامه درسی و آموزش خود را ملزم به رعایت اصول ارزش های اخلاق حرفه ای می داند. اگر چه این نشریه هنوز به عضویت قطعی کمیته بین المللی اخلاق درانتشارات (COPE) در نیامده است ولی از راهنمایی آنها در این حرکت ارزشمند مدد جسته و خود را متعهد به اصول زیر می داند.
 
نشریه چشم انداز برنامه درسی و آموزش خود را موظف به رعایت منشور اخلاق پژوهش نشریات دانشگاه تبریز و وزارت علوم، تحقیقات و
فناوری و پایگاه استنادی جهان اسلام می داند و در همین راستا مواردی که در ذیل می آید به عنوان استانداردهای اخلاقی برای متولیان
نشریه (شامل مدیران نشریه، و داوران) و همچنین نویسندگان اصلی و همکاران لازم الاجرا است:


 
اصول کلی

 1. نشریه از دریافت مقاله های پژوهشی معتبری که حاوی یافته های علمی جدید باشد استقبال می کند و از چاپ مقاله های مبتنی بر گردآوری یا ترجمه معذور است.
 2. مقالات ارسالی به هیچ وجه نباید در دیگر نشریات داخلی و خارجی منتشر شده باشد. همچنین حق انتشار مقاله، پس از پذیرش آن، برای نشریه محفوظ است و نویسنده مجاز به انتشار آن در نشریات دیگر نیست.
 3. نشریه در پذیرش، رد، اصلاح، و ویرایش مقاله های دریافتی آزاد است.
 4. صرفا مقاله هایی در این نشریه منتشر می شود که در نشریه های داخلی و خارجی چاپ یا ارائه نشده باشد.
 5. انتشار آثار ارسالی الزاما به معنای هم رأی بودن با نویسندگان نیست و نشریه مسئولیتی در این زمینه ندارد.

اصول اخلاقی مدیران نشریه

 1. مدیران نشریه استقلال فکری نویسندگان را محترم می شمارد.
 2. نگاه مدیران نشریه به تمام مقالات ارسالی به نشریه بدون سوءگیری بوده و ارزشیابی مقالات دریافتی بر اساس صلاحیت مقالات و بدون در نظر گرفتن نژاد، دین، ملیت، جنسیت، مقام و وابستگی سازمانی نویسنده(گان) است.
 3. مدیران نشریه تمامی مقالات دریافتی را در مدت زمان معقول بررسی می کند.
 4. پاسخ نهایی رد و یا پذیرش یک مقاله بر اساس نظرات دریافتی داوران و اعضای هیات تحریریه نشریه انجام می شود.
 5. ممکن است مقاله ای بخاطر سرقت علمی، عدم تناسب با حیطه موضوعی نشریه و یا نداشتن حداقل های استاندارد لازم در بررسی اولیه و بدون طی شدن مراحل داوری رد شود.
 6. حق رد مقالات مشتبه به عدم رعایت اصول اخلاقی برای سردبیر محفوظ است.
 7. سردبیر برای تعیین داوران هر مقاله اختیار تام دارد. ممکن است در این مورد سردبیر از اعضای هیات تحریریه نشریه و یا حتی نویسندگان خود مقالات هم در این مورد نظرخواهی کند.
 8. مدیر مسئول، سردبیر یا مدیر داخلی نشریه (به نمایندگی) مسئول اخذ فرم های اعطای حق تالیف، استعلام اصالت مقاله، تعارض منافع احتمالی، و فرم تعهد به منظور عدم ارسال اصل و یا کپی مشابه مقاله به سایر مجلات حتی در قالب های دیگر است. تعهد نویسنده مسئول مبنی بر برائت از سرقت ادبی هم اخذ خواهد شد.
 9. از آنجائی که بررسی مقالات نوشته شده توسط مدیران نشریه برای انتشار در نشریه نوعی از تعارض منافع خواهد بود از این رو بررسی این دست مقالات به فرد دیگری از اعضای هیات تحریریه نشریه واگذار خواهد شد.
 10. مدیران نشریه از دریافت گزارش خطاهای احتمالی در مقالات منتشره در نشریه استقبال می کنند. در صورت تایید، خطاهای مکشوفه در اسرع وقت به سمع مخاطبان نشریه خواهد رسید.