درباره نشریه

فصلنامه برنامه درسی و آموزش یادگیرنده محور از نشریات حوزه برنامه‌ریزی درسی و آموزش ایران مصوب کمیسیون سیاست‌گذاری، پایش و ارتقاء نشریات علمی دانشگاه تبریز و مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 87535 در تاریخ 06/11/1399 فعالیت خود را آغاز کرده است.