کاوشی برای شناسایی شیوه‌های آموزش سواد شغلی به دانش‌آموزان دوره اول متوسطه: مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان ، ایران

2 علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

یکی از اهداف مهم دوره متوسطه کمک به اشتغال‌پذیری دانش‌آموزان است. دانش‌اموزان اگر با انواع شغل‌ها آشنا شوند و درک و مناسبی از توانایی‌های خود داشته باشند، بهتر می‌توانند موقعیت‌های شغلی پیش رو را تحلیل و به انتخاب صحیح دست بزنند. در این راستا آشنایی دانش‌آموزان با انواع مشاغل، درک ویژگی‌های خود و تامل درباره آن اهمیت ویژه‌ای دارد، لیکن این مساله یک پدیده پیچیده و چندبعدی است که پژوهش حاضر درصدد بود با استفاده از رویکرد کیفی و مصاحبه‌ نیمه‌ساختاریافته با 98 نفر از مدیران، دبیران، مشاوران مدارس، اولیاء و دانش‌آموزان شیوه‌های آشناسازی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول با انواع مشاغل و مفهوم شغل را شناسایی کند. بخشی از مشارکت‌کنندگان با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی خطی شامل 15 مشاور مدرسه، 25 دبیر و 16 و بخشی دیگر شامل 20 نفر از والدین و 22 نفر از دانش‌آموزان از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. با استفاده از شیوه تحلیل مضمون 297 کد اولیه، 44 مضمون فرعی و 14 مضمون اصلی به‌دست آمد. نتایج نشان داد برای آموزش مفاهیم شغلی به دانش‌آموزان دوره متوسطه می‌توان از شیوه‌‌های متنوعی مانند ترغیب مطالعات خودرهیاب فردی، مثال‌های شغلی حین تدریس، تکالیف انتقالی بعد از تدریس، جلب مشارکت انجمن اولیاء، استفاده از تجارب شغلی والدین، اجرای بازدید از مراکز شغلی، برگزاری گردهمایی‌های شغلی در مدرسه، راه-اندازی رسانه‌هایی برای معرفی مشاغل، تهیه و انتشار فهرست مشاغل، راه‌اندازی نمایشگاه‌های شغلی، اجرای طرح ایران مهارت، اجرای آزمون‌های استعدادیابی شغلی می‌توان در سطوح میکرو، مزو و ماکرو استفاده کرد. ‌

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

exploring for identification of career literacy teaching methods to high school students: a qualitative study

نویسندگان [English]

  • Farhad Seraji 1
  • Ali Korsand asil 2
1 education, faculty of humanity, Bu - Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 education, faculty of humanity, Bu - Ali Sina University
چکیده [English]

This study conducted to get the junior high school student of Hamedan familiar whit the different Jobs.this is a qualitative study in which interview has been done on 98 participants taken part in the study chosen whit snowball sampling strategy. Among 98 participants of the study were parents, teachers, students, consultants, managers, and media. Semi structured interview was used and to manipulate the results, the content analysis was conducted. The results of the study showed that the students can become familiar whit the different jobs through 18 main thems and 39 secondary thems. The main thems according to the consultants viewpoint were: making the jobs lists, having meetings and intractions about jobs, and the use of psychometry and job talent tests. The main thems according to the teachers viewpoints were: getting the students familiar whit the jobs while teaching, and after teaching in personal gatherings. The main thems according to the parents viewpoints were: getting the students familiar whit the jobs through getting around and vacations, and talking about the parents experiences about the jobs whit the students. The schools managers can get the familiar whit the jobs through occupational seminars, occupational shows, occupational week, national talent programme and through the schools structure and facilities. Media could help the students through TV programs, having a special job page in the newspapers, social networks, making weblogs and having job news through social media. Students could get themselves and their friends familiar whit the different Jobs through self studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • career literacy
  • junior high school
  • employment
  • teaching methods