سوء تفاهمات اساسی در رابطه با جنبش نو/ چند بسترسازی در مطالعات برنامه درسی (چیستی، چرایی و چگونگی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

رشته مطالعات برنامه درسی در طی بیش از یک قرن حیات رسمی خود، در معرض طرح دیدگاهها  و نقطه نظرات متعدد و گاه منتناقضی بوده است. این دیدگاهها در برخی موارد به شدت بر ترسیم آینده رشته و سیر نحولات آن تاثیر داشته است. در ایران یکی ار دیدگاههای مطرح شده تلاش برای نو/چند بسترسازی مطالعات برنامه درسی و یا توسعه اقلیم ها و زیست بوم های برنامه درسی است که با عنایت به محدودیت های فراروی رشته و نیز فرصت هایی که پیش روی رشته در ایران  قرار دارد، مورد تاکید واقع شده است . هسته اصلی این جنبش در کنار تلاش بیشتر برای  گشودن درهای محافل تصمیم سازی برنامه درسی در نظام آموزش و پرورش، حرکت به فراسوی بستر اولیه مطالعات برنامه درسی و نظر افکندن و تلاش برای جانمایی رشته در بسترهای دیگر نظیر صنعت، ترویج کشاورزی، صنعتی و محیط کار، فناوری های نوظهور و غیره است.
از زمان طرح این ایده،  پاره ای نگرانی ها و البته سوء تفاهماتی در باره معنا و هدف اصلی این دیدگاه، دلایل شکل گیری آن و نتایج آن شکل گرفته است. اگرچه با توجه به جوان بودن این جنبش و بسترهای شناخته شده و یا در حال ظهور برای حضور رشته در آنها،  هنوز راهی طولانی  برای  شناسایی چالش ها و دستاوردهای آن  و جود دارد، با این همه مقاله حاضر تلاش می کند  تا با نگاهی تحلیلی برخی از مهم ترین این دغدغه ها را شناسایی و به آنها پاسخ دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fundamental Misunderstandings regarding the Re/ Multicontextualization Movement in Curriculum Studies

چکیده [English]

The field of curriculum studies has been the subject of various challenging approaches, orientations and theories. In some cases, these theories and orientations have strongly influenced the route and future of the field. In the same vein, one of the approaches which has been raised in recent years in Iran is a movement toward re/ Multicontextualization of curriculum studies. The main goal of this movement, along with serious collaborative and systematic efforts to open the doors of curriculum decision-making communities for curriculum scholars in the formal educational system and schools, is to move beyond the initial context of curriculum studies; the educational system and schools, and try in other contexts such as industry, agricultural extension, workplace learning, emerging technologies and so on.
Since the idea was proposed, there have been some concerns or even misunderstandings regarding the concept, main purposes, reasons and results of this approach. However, given the immaturity of this movement and the emerging contexts for the field, there is still a long way ahead to identify the potential challenges and achievements. The present paper tries to identify and respond to some of the most important concerns from an analytical point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Re/ Multicontextualization
  • Curriculum Studies
  • Curriculum Ecosystems