بررسی کاربردهای فناوری هولوگرام سه بعدی در زمینه ی آموزش تاریخ به دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهیدبهشتی تهران، ایران

چکیده

زمینه و اهداف: از آن جایی که تحقیقات نشان می دهد، فناوری هولوگرام سه بعدی، در کیفیت آموزش درس تاریخ تاثیر گذار است و می تواند به دانش آموزان کمک کند تا درک خود را از مباحث تاریخی بهبود ببخشد و هر مبحث تاریخی را به شکل واقعی و اصلی‌اش همانطوری که هزاران سال پیش ساخته شده است ببینند. هدف این پژوهش، شناسایی کاربردهای فناوری هولوگرام سه بعدی در زمینه ی آموزش درس تاریخ به دانش آموزان است.
روش: محقق در این پژوهش، از روش کتابخانه ای یا مطالعه ای، برای گردآوری اطلاعات استفاده کرده است.
یافته ها: یافته های تحقیق نشان داده، هولوگرام های سه بعدی را می توان در زمینه ی آموزش شخصیت های تاریخی ویافته های باستان شناسی، در زمینه ی تدریس تاریخ از راه دور، تبادل معلم تاریخ بین مدارس و جلسات آموزشی معلمان تاریخ، به عنوان دستیار آموزشی برای معلمان تاریخ در کلاس درس، زنده کردن باستان‌شناسان ومعلم های تاریخ مشهور گذشته برای حضور در کلاس و بررسی مومیایی ها توسط دانش آموزان به صورت سه بعدی استفاده کرد.
نتیجه گیری: استفاده از هولوگرام سه بعدی در کلاس درس تاریخ می تواند برای ایجاد علاقه و انگیزه ی بیشتر دانش آموزان برای یادگیری تاریخ، تقویت تفکر فضایی و مهارت های استدلال تاریخی دانش آموزان، نقشی اساسی ایفا کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the applications of 3D hologram technology in the field of teaching history to students:

نویسنده [English]

  • Fatemeh zabihi
Graduated in Educational Sciences, majoring in Curriculum Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives: Research shows that 3D hologram technology is effective in the quality of history education and can help students to improve their understanding of historical topics and see each historical topic in its true and original form as it was thousands of years ago. the purpose of this research is to identify the applications of 3D hologram technology in the field of teaching history to students.
Methods: In this research, the researcher has used the library or study method to collect information. Since the researcher in this research needed information from the distant or recent past to reach the conclusion of the research, he used the library method; To reach theoretical saturation by studying various types of sources and information and present the results of this research
Findings: The findings of the research show that 3D holograms can be used as educational assistants in the field of teaching historical figures and archeological findings, in the field of remote history teaching, history teacher exchange between schools, and history teacher training sessions. For history teachers in the classroom, bring to life archaeologists and famous history teachers of the past to attend the class and examine the mummies by students in 3D.
Conclusion: The use of 3D hologram in the history classroom can play an essential role in creating more interest and motivation of students to learn history, strengthening spatial thinking and historical reasoning skills of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hologram technology
  • 3D hologram
  • history education
  • students