دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

عوامل موثر بر مشارکت فعال والدین در امر آموزش و پرورش و توانبخشی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1401

10.22034/cipj.2022.52033.1044

شهروز نعمتی؛ رحیم بدری گرگری؛ حسین استادحسنلو


ارزشیابی وضعیت اجرای آموزش در دوره متوسطه اول شهر تبریز براساس ابعاد برابری دیجیتالی در شرایط کرونایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

10.22034/cipj.2022.52254.1049

کیومرث تقی پور؛ فهیمه اکبری؛ مریم نوظهوربخشایش


اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان دختر متوسطه عراق: نقش کارکرد خانواده و سبک‌های تربیتی والدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1401

10.22034/cipj.2022.52620.1056

رحیم بدری گرگری؛ شهروز نعمتی؛ استبرق عبدالرحمن ناصر


پیش‌بینی نگرانی براساس سازه‌های بهزیستی اجتماعی و خوش‌بینی در مادران کودکان با نارسایی‌های ذهنی و تحولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.22034/cipj.2022.52793.1060

شهروز نعمتی؛ رحیم بدری گرگری؛ میترا ماشاالهی


بررسی میزان انطباق پذیری مؤلفه های تربیت اجتماعی کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی با واقعیت های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

10.22034/cipj.2022.53659.1068

داود طهماسب زاده شیخلار؛ زهرا صفی اقدم؛ علی ایمان زاده


رابطه بین سواد رسانه‌ای با مهارت حل مسئله و تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1402

10.22034/cipj.2023.58950.1101

علی ایمان‌زاده؛ حسین دهقانزاده؛ حدیث نوری؛ سید محسن حسین زاده


ارزشیابی برنامه درسی علوم تجربی پایه هشتم به روش خبرگی و نقادی تربیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

10.22034/cipj.2024.59545.1108

محمدرضا نیلی؛ نگارالسادات طباطبا؛ فرزانه میرزائی


وضعیت تمایل به استفاده از تکنولوژی در تدریس در میان معلمان زبان انگلیسی با رویکرد یادگیری تلفیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1402

10.22034/cipj.2024.59624.1112

سعیده کربلایی کامران؛ نسرین محمدحسنی؛ یوسف مهدوی نسب


بررسی بدفهمی های دانش آموزان پایه هفتم در مورد برداشت آنها از مفهوم اعداد منفی در درس ریاضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

10.22034/cipj.2024.60293.1116

شایسته رضائی؛ هوشنگ فریدونی


واکاوی موانع تحقق تفکر انتقادی در گستره تعلیم و تربیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1403

10.22034/cipj.2024.61039.1119

حسن غریبی؛ افشین صلاحیان؛ جهانگیر مرادویسی؛ آرام نادریان


امکان‌سنجی کاربست هوش مصنوعی در آموزش ابتدایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1403

10.22034/cipj.2024.61325.1125

صادق احمدی؛ داود طهماسب زاده شیخلار