دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، خرداد 1402، صفحه 1-90 

مقاله پژوهشی

تجارب زیسته دبیران از دلایل ناکارآمدی آموزش زبان‌ انگلیسی در مقطع متوسطه

صفحه 1-21

10.22034/cipj.2022.48213.1015

داود طهماسب زاده شیخلار؛ کیومرث تقی پور؛ پروین قاسمیان